Subject : United States Coast Guard Inspections.

Efter adskillige anløb af USA-havne med både gode og dårlige resultater, er jeg kommet frem til, at man kan forvente at følgende ting, vil blive enten forlangt forevist, undersøgt eller afprøvet af inspektionsholdet fra U.S.C.G.

Vær opmærksom på, at inspektionsholdene fortrinsvis består af unge mennesker, der ikke har nogen praktisk erfaring med kommerciel skibsfart, men som udelukkende bedømmer og inspicerer efter de regelsæt der er givet under: USCFR   (Deres "Bibel" som de selv så smukt kalder den ).

01. Skibets " Particulars".. (Skrevne generelle oplysninger om skibet )

02. Skibets Certifikater :

A.: Certificate of Financial Responsibility .. ( Et specielt U.S.C.G. Certifikat)

B.: Safety Construction.

C.: Safety Equipment.

D.: Safety Radio Telephone.

E.: International Oil Pollution Prevention .. (I.O.P.P.)

F.: Loadline & International Tonnage Certificate.

 

03. Skibsførerens sønæringsbevis.

04. Officerenes sønæringsbeviser.

05. Oil Record Book .. ( Oliejournalen )

06. Olie Transfer Proceduren .. ( Hvis den ikke hænger på væggen som et opslag.)

07. Crew List .. ( Bemandingslister )

08. Navn og adresse på ejer/reder og operatør af skibet.

09. Aphis Inspektion Letter .. ( Inspektion af al proviant,proviantsrum og kabys )

10. Garbage Disposal Log .. ( Her bliver der specielt lagt mærke til hvor og hvornår affald er blevet afleveret til land - installationer, om der er modtaget kvitteringer fra landinstallationerne, samt at al Plastisk affald er separeret fra anden affald.)

 

11. Maskinrums Inspektion :

A.: Oily Water Separator .. ( Laste og bundvands separator )

B.: Emergency Steering .. (Nødstyrings muligheder)

C.: Marine Sanitary Device .. ( Tank til opsamling af toilet og badevand )

D.: Emergency Power Source and Switchboard..( Nødbatterier og Nødlystavle )

 

12. Navigations Sikkerhed :

A.: Søkort .. ( B.A. eller US, men skal være holdt ajour )

B.: Nautiske Publikationer .. ( Lodsbøger,Fyrlister,og Tidevandstabeller, etc.)

C.: Bridge Equipment .. ( Radar, Ekkolod, al Navigationsudstyr, etc. )

D.: Code Of Federal Regulations for Navigation, Shipping og Transportation.

 

13. SOLAS Safety :

A.: International Shore Connection .. ( Speciel adapter flange )

B.: Fireplans .. ( Opdaterede brandplaner.)

C.: Emergency Fire Pump .. ( Nød Brand Pumpe.)

D.: Firemans and Chemical Outfits .. ( Komplette og godkendte røgdykker og bekyttelsesdragter. )

E.: All Other Fire Figthing Equipment .. ( Al anden obligatorisk brandudstyr )

 

14. Lifesavings Equipment :

A.: Redningsbådene samt deres udstyr.

B.: Mand-Over-Bord Bådene samt deres udstyr.

C.: Oppustelige Redningsflåder, samt deres certifikater og øvrigt udstyr.

 

15. Farlig Gods Manifest, når sådan last forefindes ombord .. (Dette gælder også for eventuelle partladninger i transit ) (Såfremt farligt gods medføres enten for losning eller som partladning i transit, skal alle regler om separering i henhold til IMDG være overholdt.)

 

16. I.L.O. Regulations :

A.: Besætningsmedlemmernes Sundheds Certifikater .. ( Den Blå Bog )

B.: Al generelt sikkerhedsudstyr .. ( Hjelme, sko, gasmasker, handsker, etc. )

C.: Skibets generelle arbejdsmiljø i øvrigt.

D.: Besætningens og skibets opholdsrum .. ( Kabiner og Messer )

E.: Skibets Hospitalsfaciliteter samt check og gennemgang af skibets medicin Beholdning.

17. Et skriftlig erklæring omhandlende rederiets vedtagne alkoholpolitik, kan også blive forlangt forevist.

Any Comments ?