Artikel "rippet" fra Metal Søfarts WebSite

 

Åbenlys urimelighed endelig fjernet
Skibsmaskinistuddannelsen er blevet gjort SVU-berettiget fra årsskiftet

Nu kan medlemmer af Metal Søfart igen tilmelde sig uddannelsen til skibsmaskinist og få SVU-godtgørelse svarende til højeste dagpengesats. Dermed er en åbenlys urimelighed over for søfarende blevet fjernet.

Tæppet var reelt ved at blive trukket helt væk under en uddannelse, der har stor betydning for mange af Metal Søfarts medlemmer. Den nye lov om voksenuddannelsesstøtte (SVU) omfattede nemlig ikke i første omgang søfartsuddannelserne, selvom dens formål netop var at skabe økonomisk grundlag for at voksne kunne deltage i videregående uddannelse.

Nogle kom i klemme
Faktisk var det så galt, at nogle medlemmer kom i klemme midt under deres uddannelse og måtte nøjes med Statens Uddannelsesstøtte, der kun udgør en ca. en tredjedel af SVU-ydelsen.

- Nu er der rettet op på miseren, og det er under alle omstændigheder godt for dem, der gerne vil i gang med uddannelsen til skibsmaskinist, siger Metal Søfarts kasserer Ove Larsen.

Adgangsbetingelser
Betingelsen for at starte på uddannelsen er følgende:

Du er faglig skibsassistent, skibsmekaniker eller har et svendebrev som maskinarbejder, smed eller anden beslægtet uddannelse inden for metalområdet.


Du har to års relevant erhvervserfaring.

Du har mindst ni måneders sejltid som skibsassistent eller med maskintjeneste i søgående skibe og har gyldigt sundhedsbevis.

Befarne skibsassistenter, der ikke har et svendebrev, har en mulighed for at efteruddanne sig til optagelse. De kan få et tilbud om deltagelse i et værkstedskursus på 20 uger efterfulgt af seks måneders praktik til søs.


SVU-ansøgning
For at modtage SVU skal man være fyldt 25 år, opfylde adgangskravene og være optaget på uddannelsen.

Når ovennævnte er i orden skal man udfylde et ansøgningsskema til SVU og få en aftale med sin arbejdsgiver om frihed/orlov til uddannelsen. Uddannelsesstedet og arbejdsgiveren skal attestere på skemaet, der så skal sendes til Metal Søfart.

Afdelingen skal have ansøgningen i hænde inden kursusstart. Ellers kan man tidligst få SVU udbetalt den førstkommende mandag efter, at afdelingen har fået ansøgningsskemaet. SVU-beløbet svarer til højeste dagpengesats. Hvis man får løn af sin arbejdsgiver under uddannelsen, modtager denne SVU-godtgørelsen.

Arbejdsløse har også mulighed for at tage uddannelsen. Optagelsesbetingelserne er de samme, men der gælder nogle særlige regler, som interesserede kan få oplyst nærmere om ved henvendelse i afdelingen
.

En mulighed hvis du er hurtig
Det maritime uddannelsescenter Martec i Frederikshavn starter et nyt uddannelesforløb på tre gange tre måneder 11. marts og inspektør Brian Thomsen opfordrer interesserede til omgående at rette henvendelse til Martec. Det er værd at bemærke, at man kan nå at komme med på kurset i løbet af den første kursusuge.


Any Comments ?

Tilbage til Start