Artiklen er "rippet" fra Dansk Navigatørforening's nye website

Mange navigatørjobs i udenlandske skibe
04/11/2002 af Søren Hansen

 På halvanden måned har Danas hyreanvisning sendt 7 navigatører ud på udenlandske skibe

Man kan næsten se det for sig.
Udenlandske søfolk på vej til at bemande danske skibe - der møder danske søfolk på vej ud til hyren på et udenlandsk skib.
- Det virker altså paradoksalt.

Her i Danas hyreanvisning er der stort set ingen henvendelser fra danske redere - enten lukker redererne ned, ellers skifter de besætningen ud med udlændinge.
Derfor har jeg søgt kontakt til flere udenlandske rederier, og det viser sig, at de efterspørger dygtige danske navigatører,
fortæller faglig sekretær Søren Hansen.
I erkendelse af, at der simpelthen ikke er danske hyre at anvise, forsøgte Søren Hansen for halvanden måned siden at tage kontakt til forskellige engelske og hollandske rederier, og resultatet er markant.
Rederierne er meget interesserede, og der er allerede kommet syv navigatører af sted på udenlandske skibe.

- Løn - og ansættelsesvilkårene er noget forskellige fra de danske.
Der er høje månedslønninger i kroner og øre - ingen pension - og det er hjemmeperioder for egen regning. Dertil kommer, at der kan være problemer med skatten.
Men vi har følt, at vi har været nødsaget til at tage disse kontakter, fordi der simpelthen ikke er danske hyrer at anvise,
siger Søren Hansen, og tilføjer:
Vi har fået tilbagemeldinger fra nogen, der er taget ud og har forhandlet sig til en 1:1 ordning - og et lønniveau, hvoraf man også kan betale skat. 
Iøvrig vil Dana selvfølgelig gerne være behjælpelig, hvis der er problemer med skatten.

Endnu et paradoks
- Og det med de høje hyrer er endnu et paradoks.
De danske redere peger netop på de høje danske lønninger som begrundelse for at ansætte udlændinge.

Men de lønninger, vi får præsenteret fra de hollandske, engelske og tyske rederier, er i selve lønudbetalingen betragteligt højere end de danske, understreger Søren Hansen.
Han tilføjer, at rederierne muligvis føler sig alt for sikre på de danske navigatører:
- Vi ved jo godt, at mange af de studerende, der er ved at være færdige på skolerne, sender ansøgninger til hele striben af rederier - ligesom mange folk, der allerede har et job, måske har ansøgninger liggende i andre rederier.

Men det betyder jo ikke, at de er til rådighed, når rederiet har brug for dem.
Hvis man fjernede alle udenlandske søfolk i danske skibe, ville der jo altså ikke være danskere nok til at erstatte dem..


Hyreeksempler
Af Bente Ravn
Senest har Søren Hansen fået henvendelse fra et hollandsk firma, der har til huse i Delfziil og har en stor berøringsflade i hele Holland.
Det har specielt relationer til rederiet Allseas, men også til Wagenborg, Vroon, Smit, Kotug, Fairplay, Boskalis, Stemat, Blankenvoort samt flere andre.
Lønnen, der tilbydes, er hollandske standardlønninger, og som eksempel kan nævnes tankskibene.
Her er udmønstringen otte uger ude og otte uger hjemme, og lønnen er mellem 150 til 200 euro pr. arbejdsdag, hvilket svarer til ca. 44.700, - kroner om måneden. Her skal det understreges, at det kun gælder folk med tank-certifikat.
Som fører i tørlastskibe er hyreniveauet som på tilsvarende danske skibe.
Man skal påregne en udeperiode på 13 uger, og en hjemmeperiode på 6-7 uger, som man selv skal betale.


Audition i Danmark
- Min hollandske kontakt understreger, at der her er tale om hollandske standardlønninger, og at firmaet endnu ikke har erfaringer med ansættelse af ikke-hollandske officerer, forklarer Søren Hansen, der er af den klare overbevisning, at hyreniveauet vil stige, og at lønningerne kan forhandles fra sag til sag, når firmaet begynder at tage flere ikke-hollandske officerer ind
- Firmaets erfaring med non-Dutch officerer er ikke stor, og vores kontaktperson har oplyst, at firmaet har planlagt at holde audition i Danmark og et par andre lande. Så snart disse auditions er planlagt, og vi har mere konkrete oplysninger, vil vi naturligvis bringe det i bladet, siger Søren Hansen.
Alle skibe er under hollandsk flag, så man får hollandsk certifikat, og hvis man ønsker det, kan man mønstre på en cypriotisk kontrakt.

Engelsk kontakt
Også i England har foreningen kontakt med et firma.
- Her er udmønstringen variabel, men - som de siger - fire måneder til at begynde med, hvorefter man kan forhandle sig frem til en bedre ordning, oplyser Søren Hansen.
Alle deres skibe er relativt nye, mange er fra 90'erne. De fleste er under 3000 BT, så det vil nok være mest interessant for sætteskippere,
Lønnen er 100 pund om dagen - samt 5 pund om dagen til repræsentation.
Hvert halve år får man bonus, der kan være op til 400 £ ekstra om måneden (alt med forbehold!).


Tysk kontakt
Foreningen har fået en henvendelse fra et tysk rederi, der søger fire overstyrmænd til containerskibe.
Der er tale om forholdsvis nye skibe.
Lønnen er i realiteten god, da rederiet vil betale 4.725 $ i måneden plus en form for feriepenge, når man går hjemme.
Hvor stort dette beløb er ved at blive undersøgt.


Foreningens hyreanvisning
Er du interesseret i et job i dansk eller udenlandsk skib, opfordrer vi dig til at bruge foreningens egen hyreanvisning.

Kontakt:
Faglig sekretær Søren Hansen
Telefon 33 45 55 76.


Vi henviser i øvrigt til , hvad der er skrevet i nr 1 og 2 om løn og skat under udenlandsk flag.

 

Any Comments ?

Tilbage til Start