Artikel “sakset” fra Metal Søfarts Website

 

Kom problemerne i forkøbet i udenlandsk hyre.

Kontakt altid afdelingen før du tager hyre i et rederi i et andet EØS-land end Danmark.

- Kontakt altid Metal Søfart, inden du tager hyre i et skib med et andet flag end Dannebrog agter. Råd og vejledning om særlige forsikringsregler kan spare dig for både ubehagelige økonomiske overraskelser og også for en masse bøvl.

Sådan lyder opfordringen fra Metal Søfarts kasserer Ove Larsen. Forsikringsreglerne i forbindelse med arbejde i et andet EØS-land end Danmark er ganske vist blevet lempet pr. 1. september, men man risikerer alligevel let at komme i klemme, hvis man ikke er opmærksom på nogle ganske bestemte ting. EØS-landene omfatter EU-landene plus, Norge, Island og Lichtenstein.

Risikerer fejlforsikring.
- Søfolk skal som hovedregel være forsikret i det EØS-land, hvis flag skibet sejler med agter. Når man tager hyre på et skib, der ikke har Dannebrog agter, SKAL man altid prøve at blive omfattet af det pågældende lands forsikring. Hvis det ikke kan lade sig gøre - og det skal skriftligt dokumenteres af det pågældende lands myndigheder - kan man forblive som medlem af sin danske a-kasse. Hvis man ikke har disse forhold i orden, er man i realiteten fejlforsikret i sin danske a-kasse, siger Ove Larsen.

Arbejdsperioder tæller ikke med.
Arbejdsperioder med fejlforsikring kan ikke bruges til noget rent forsikringsmæssigt. De tæller nemlig ikke med i dagpengesammenhæng og medfører derfor huller i opsparingen til efterløn.

Rigtig alvorlig bliver en fejlforsikring, når den varer i over fem år. Herefter skal man nemlig optages på ny i en danske a-kasse og opfylde kravet om 1924 arbejdstimer for en dansk arbejdsgiver, før man igen opnår ret til dagpenge.

Hvis man derimod er fejlforsikret i under fem år og desuden har været medlem af en dansk a-kasse i mindst et år før miseren opstod, skal man ikke nyoptages, og man bevarer dagpengeretten.

Sidste eksempel gælder dem, der ikke har været medlem af en dansk a-kasse i et år før eventuel fejlforsikring. De skal ikke nyoptages, men får tidligst dagpengeret, når kravet om 1924 arbejdstimer for en dansk arbejdsgiver inden for de seneste tre år er opfyldt.

Man skal videre være opmærksom på, at man SKAL kontakte sin danske a-kasse senest otte uger efter, at et arbejdsforhold hos en EØS-reder/arbejdsgiver er ophørt. Ove Larsen opfordrer endnu en gang medlemmerne til også at kontakte a-kassen, før man tager hyre i et andet EØS-land.

Any Comments ?

Tilbage til Start