Artikel "rippet" fra Metal Søfarts WebSite

 

 

Hårdt men godt pilotkursus

 
Sådan lyder det samstemmende fra deltagerne i Søfartsstyrelsens 4-5 ugers uddannelse. De har nu fået STCW- certifikat som skibsmaskinister af 1. Grad.

Instruktionerne lyder kort og præcist. Så går folkene i gang med at klargøre mobbåden til udsætning. Opgaverne er fordelt, og i løbet af et øjeblik bliver båden sænket ned i havnebassinet. Motoren startes, og båden er på vej ud i havnen for at redde en nødstedt.

Stedet er Martecs træningsområde i havnen i Frederikshavn en flot og kold februar-dag. Pilotkursisterne træner søsikkerhed. Det ene hold afløser det andet i formiddagens øvelser. Tiden er knap, og der er pres på for at nå programmet igennem, men humøret fejler ikke noget.

Aktørerne i havnen er folk, der igennem flere år har sejlet som maskinister på dispensation. De er blevet optaget på Søfartsstyrelsens pilotkursus, hvor de skal dokumentere, at deres viden og erfaring fra jobbet svarer til kravene i skibsmaskinistuddannelsen.

Startede med en skriftlig test
Hovedparten af kursisterne er medlemmer af Metal Søfart og har sejlet i en årrække som enemestre med dispensation. Kurset i Frederikshavn var også en tilbagevenden til skolebænken. Det startede ret så barskt med en såkaldt screening. Her er tale om en skriftlig test af deltagernes viden efterfulgt af et interview med hver enkelt.

Deltagerne blev stillet over for kravene fra den almindelige maskinistuddannelse, og prøven afklarede, om deltagerne kunne opnå merit inden for de enkelte fagområder. De fag, de ikke umiddelbart kunne bestå, fik de mulighed for at klare i en femte kursusuge. Kurset varede derfor fra 4-5 uger afhængig af, hvor meget den enkelte havde behov for at få samlet op eller genopfrisket, fortæller inspektør Brian Thomsen, Martec, der er ansvarlig for pilotprojektet.

Ingen merit på sikkerhedsområdet
Inden for et enkelt hovedområde, nemlig sikkerhed, kan der imidlertid ikke gives merit. Det drejer sig om fagene brandbekæmpelse, sundhedslære, grundlæggende søsikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse. Her skal deltagerne igennem fuldt pensum i løbet af de første fire uger. Kurset afsluttes med en tre timers lang skriftlig prøve i disse fag og et afsluttende interview.

Keddellære og køleteknik
Blandt de 19 deltagere fik fire fuld merit, og det betød, at de kunne rejse hjem efter fire uger. De øvrige skulle have suppleret deres viden inden for forskellige områder. De fleste skulle have fag som keddellære og køleteknik, mens enkelte også havde behov for ekstra undervisning i hydraulik.

Dygtige folk
- Vi er positivt overraskede over niveauet. Deltagerne er dygtigere, end vi havde regnet med. De har en god erfaring at bygge på. Det er folk, der kan få et skib til at sejle, og som langt hen ad vejen vil være i stand til at udbedre de fejl, der opstår om bord, siger Brian Thomsen.

Lyst og mod
Hovedparten af dem, vi talte med var i omegnen af halvtreds, men de var bestemt ikke færdige ved "musikken". Tværtimod havde de allesammen masser af lyst og mod på at lære noget og fastholde deres job, og screeningstesten blev også taget i stiv arm. Her er nogle af deres udtalelser:

Steen Erik Lønborg Nielsen sejler som enemester hos Helt og Co. i Svendborg: - Programmet er godt presset sammen. Der er meget at lære på kort tid, men det gør ikke så meget. Det hele er godt tilrettelagt, og det forlænger jo vores arbejdsliv.

Peter Loft Jensen, enemester i rederiet Nielsen og Bresling i Fåborg: - Spørgsmålene i testen var meget relevante. De var også til at finde ud af. De handlede jo om det, vi går og laver til hverdag. Og det var fint, at vi efterfølgende fik mulighed for at uddybe vore svar i en samtale. Certifikatet har stor betydning. Det giver også flere alternative jobmuligheder, hvis man skulle miste det arbejde, man har i dag.

Hans Chr. Stenderup har senest sejlet tre år som enemester i T & C: - Kurset er godt, men sammenpresset. Det er også spændende, og ikke mindst giver det os mulighed for at sejle videre. På den måde kan man godt sige, at vi er heldige.

Svend Jensen, enemester hos Fabricius og Co. i Marstal: - Jeg har fået meget ud af kurset og vil gerne fremhæve emnet brandbekæmpelse. Det har stor betydning, at man ved nøjagtig, hvordan man skal forholde sig, hvis der udbryder brand. Det var spændende at få testen sin viden. Vi fik at vide, at vi ikke skulle være bange for at kvaje os, og det gik godt.

Ove Nielsen, Svendborg Bugsér: - Det er mange informationer at håndtere på kort tid, men alt i alt er det gået godt nok.

 

Any Comments ?

Tilbage til Start