Ms Pegasus af Marstal. OXPN2

Rederiet P.Jørs Shipping, Marstal.

Bygget på Søby Skibsværft i 1981.. 399 Brt. 1260 tons Dw..

Hvm var en 800 Hk 4 takts B&W Alpha Diesel type 6T23L-KVO.

Hjm var 2 stk. Mercedes Benz af typen OM 401 og 1 stk Mercedes Benz af typen OM 352.

Jeg mønstrede første som styrmand gang d 20.04.1988 medens skibet lå i Reggio de Calabria i Italien hvor det havde været "arresteret" i ca. 1 måned..

Skipperen hed dengang Ove Leander, men han blev afløst i næste havn, der var Setubal i Portugal.

Den nye skipper hed Leif Hansen, han var dengang gift og boede i Bangkok. Han er senere flyttet hjem til Danmark igen, og bor nu i Nørre Sundby.

Skibet blev befragtet af J.Poulsen i Korsør, og da J.Poulsen's skibe for det meste sejler i World Wide Trade, fik jeg lige pludslig hele verden som fartsområde.

Maskinmesteren og senere inspektør i rederiet hed Poul Hansen og var fra Ebeltoft. Den øvrige besætning var fra Jugoslavien, og det var ikke nogen succes. Der var ikke en af dem der talte engelsk, så det var lidt vanskeligt at sætte dem til at lave noget, men de kunne nu ikke noget alligevel, og blev meget hurtigt skiftet ud med Spaniolere, der efter overgangen til DIS igen blev udskiftet med Philippinere.

Jeg afmønstrede Pegasus første gang i Civitavecchia i Italien d 07.07.1988, og var derefter "fast" skipper i P.Jørs Shipping indtil jeg blev sagt op i foråret 1994.

Jeg havde i mellemtiden været afløserskipper på enkelte rejser i to andre af rederiets skibe nemlig først Marsus og senere i Dansus.

Af de forskellige besætningmedlemmer jeg mødte i P.Jørs Shipping, husker jeg nok bedst styrmændene Niels Guldager Nielsen og Jørgen ("Lummy") Jensen, begge her fra Skagen.

Niels, som jeg havde gået på Skipperskole med i 1970, var ligesom jeg en fisker, der godt kunne tænke sig at udvide horisonten, men han havde dog i modsætning til mig, tidligere haft en længere karriere som matros og bådsmand i rederierne Dansk Fransk, Skov og AP Møller, så World Wide Trade var ikke nyt for ham. Jeg havde ham som styrmand i 2 perioder af 4 måneder, hvorefter han selv mønstrede ud som skipper i P.Jørs Shipping..

Lummy, som jeg havde gået i skole med fra femte klasse og til vi begge gik ud af syvende var også fisker, han havde dog også i en længere periode sejlet som matros i norske skibe, så han vidste også hvad det drejede sig om. Han sejler nu som skipper i bunkerfarten.

Også styrmand Jørgen Thomsen fra Dråbydalen i Ebeltoft fortjener et par ord når nu vi er i gang. Han havde været ansat i P.Jørs Shipping lang tid før jeg kom ind i foretagendet. Hans erfaring og viden med hensyn til farten, den type cargo vi oftest sejlede med og forholdene og personerne i rederiet iøvrigt, var det godt at kunne trække på. Han måtte desværre senere stoppe World Wide Trade pga nogle certifikat problemer. En eller anden torsk der nu er død, havde "sladret" til "Søforstyrelsen" om at han manglede et eller andet stempel, så han blev desværre stoppet i WWT. Han er nu også beskæftiget i bunkerfarten.

Jeg var også sammen med andre personer heroppe fra Nordjylland der måske burde nævnes, men da det ikke altid var for noget godt, lader vi være med det.

Omtalen af de to næste skibe, Marsus og Dansus bliver noget mindre, da P.Jørs Shipping for mig altid vil være lig med "Det gode Skib Pegasus ".

End of story.

Tilbage til siden med mine skibe