Mit læserbrev til Søfart..

 

Om våben til søs og våbensejladser..
Lad mig starte med at sige, at lov er lov, og lov skal holdes.
Lad mig samtidig slå fast, at våben i alle afskygninger burde forbydes. (Hvem sagde Utopi?)

Det er blandt andet derfor, at majoriteten af danske skibsofficerer, også undertegnede, ikke mener at private våben om bord i danske skibe er nogen god ide.

Dette på trods af, at såfremt det modsatte havde været tilfældet, kunne konsekvenserne af de utallige piratoverfald der har fundet sted mod danske skibe de seneste år, måske være væsentlig mindre.

Da jeg selv sidst blev overfaldet, december 1998 i Barranquilla, Colombia, er jeg ganske sikker på, at den jeg fik på hatten, da jeg stoppede pirater i at stjæle vore redningsflåder,  kunne ha’ været undgået såfremt, jeg havde haft andet, at forsvarer mig med end de bare næver.  

Her snakker jeg udelukkende om private våben, som myndighederne i de mange lande vi anløber, for øvrigt stiller sig meget uforstående overfor at vi ikke har.

Med hensyn til våben og ammunition om bord, som legal last på danske skibe, stiller sagen sig for mit eget vedkommende imidlertid ganske anderledes.  

Så længe der ikke er nogen embargo mod modtageren eller modtagerlandet og så længe gældende lovgivning i Danmark ikke forbyder det, og lasten samtidig er deklareret og stuvet om bord i henhold til IMO’s regelsæt (nyeste version er i dag et tre binds opslagsværk på ca. 1000 sider) kan jeg ikke se, at der er noget forkert i at transporterer det.
Jvf. de mange hundrede tons ammunition og våben jeg selv og mange andre gode danske sømænd var med til at flytte for Koalitionen fra Middelhavet til Den Persiske Golf og Røde Havet under "Den Tredje Verdenskrig". (Saddam Hussein mod resten af den civiliserede verden)...  Dengang var det, - så vidt jeg husker, - helt i orden i henhold til den Berlauske tankegang og moral, så længe søfolkene fik et løntillæg på 275%, hvilket vi også fik.

 

Om at Male:
Da jeg for første gang, for snart mange år siden, rendte ind i ”Name-Change” problematikken var jeg naturligvis noget skeptisk; for det første fordi jeg syntes, at skibets navn var fint nok, og for det andet havde jeg dengang ikke rigtig indset, at alt i denne verden var og er styret af politik.

Men da jeg så fik begrundelsen af min daværende reder og andre, var jeg overhovedet ikke i tvivl om nødvendigheden af at gøre hvad vi gjorde.

Grunden til, at danske og massevis af andre landes skibe der sejler i fri fart, altså skibe der beskæftiger sig med sejlads på skiftende havne, forandrer navnet ved anløb af Israel er, (godt nok temmelig indirekte) Hr.Berlau’s skyld.

Hans revolutionære ”kammerater”, der jo også færdes og har deres gang langs havnekajerne i Israelske havne, rapportere nemlig om navnene på de europæiske skibe der anløber disse havne. Bl.a. til et kontor, (Jeg har HØRT at det ligger i Holland, andre siger det ligger i Syrien). Hvad rapporterne skal bruges til ved jeg ikke, men jeg har vel, som Hr.Berlau, lov til at gætte.

Jeg kan jo høre og læse på Hr.Berlau’s udtalelser til de Tv-stationer og aviser, der i øjeblikket lader sig trække rundt i manegen af ham, at han ihvertfald tilsyneladende har ret gode forbindelser i regionen, siden han mener at vide, at ammunition og våben transporteret på danske skibe, og afleveret til, af den danske stat anerkendte regeringsrepræsentanter i forskellige lande, muligvis vil blive brugt af, hvad var det nu han sagde? "Hr.O.Bin Laden?"

Og den ovennævnte indrapportering finder sted, hvad enten man laster Jaffa appelsiner eller losser Tv apparater, alt kan nemlig bruges, til det erklærede Berlau'ske formål, at gøre livet surt for de formastelige sømænd og skibsredere, der ikke deler Hr.Berlau’s filosofiske univers.    

Om at skrive Logbog :
Hvis de i TV2 nyhederne havde vist hele telexen og uden overstregninger, ville man kunne ha’ set, at grunden til ikke at skrive afgangshavnen, ikke havde noget med våbetransport at gøre, men blot for at forhindre at skibet senere skulle komme i vanskeligheder ved anløb af havne i blandt andet Libyen og Syrien, hvor skibets logbog nøje bliver gransket, udelukkende for at checke om skibet på et eller andet tidspunkt har været i en israelsk havn.
Hvis dette er tilfældet, bliver skibet nemlig af politiske grunde arresteret og besætningerne midlertidig fængslet.

Jeg er personligt blevet bedt om at skulle præsentere og fremvise logbøger for de sidste 3 år .

Ingen ved deres fulde fem, skriver så meget som et eneste ord om Israel i deres logbøger hvis der er blot den mindste mulighed for at skibet senere skulle anløbe rabiate arabiske havne, en mulighed der forøvrigt altid eksisterer. 

Ved et anløb af Latakia i Syrien, havde jeg en filippinsk kok der, måske lidt naivt, forsøgte at sende et fødselsdagskort til sin søster, der på daværende tidspunkt opholdt sig i Israel. Resultatet var, at skibet blev tilbage holdt i dagevis af de syriske myndigheder 

Det er sådanne incidenter man forsøger at garderer sig imod, ved at skrive at man kommer fra Port Said og ikke… you name it!

Med venlig hilsen,

Kaj A Jensen,
Min adresse i Skagen,
Indtil 22.12.02 fører af M.s Karin Cat.
Nu arbejdsløs.  

Ps.. Det er for øvrigt  ikke første gang Hr. Berlau og "kammeraterne" fører sig frem med de "politiske rigtige meninger".
Jeg fandt lige et gammelt notat fra APK2000/netavisen. Det man kan læse i det notat, må man da give røde ører hvis man er  socialdemokratisk eller radikal politiker. - Men man har jo selvfølgelig et standpunkt til man tar' et nyt... Ikke?

Det var hvad de mente engang

 

 

Any Comments ?