Ms Karin Cat af Korsør. OXKI6

Ja, så er jeg tilbage hos J.Poulsen igen efter en lille afstikker til det udenlandske. Jeg mønstrede på Karin Cat den 16.06.2000. Skibet anløb da Dar Es Salaam, Tanzania for losning. Vi gik derefter direkte til Ukraine ved Sortehavet, hvor der skulle lastes til Tyrkiet og Sydamerika. Afmønstrede i Genoa d 29.09.2000, hvor vil lossede brugte olierør "liners" der skulle anvendes til pilottering. Rørene blev lastet i Maracaibo, Venezuela..
Jeg holdt derefter vinterferie.

D.12.01.2001. Påmønstrede igen i Maputo, Mozambique. Lavede tre rejser med kul mellem Maputo og Madagascar. Vi fik desværre alvorlige maskinproblemer længere hen på foråret, og resultatet blev, at vi måtte udskifte store dele af hovedmotoren, bla. krumtap og knastaksel. Afmønstrede i Suez d 13.05.2001,og holdt sommerferie.

D.20.08.2001 Påmønstrede i Skagen, Danmark (ja, hvor heldig har man love til at være). Skibet havde lige været på værft for special survey. Det foregik i Liepaja, Letland, så de kom lige ind her og samlede mig op. Den efterfølgende udmønstring blev en besværlig periode, nok mest på grund af de uhyrligheder der fandt sted i USA den 11September (min fødselsdag forøvrigt), der bevirkede at al søtransport og sejllads i mellemøstlige farvande blev udsat for voldsomme restriktioner. Der var dog også andre, mere private omstændigheder, der gjorde, at det føltes som en meget lang tur, så jeg var noget lettet da jeg blev afløst i Singapore d 29.11.2001.

D.10.03.2002 Påmønstrede i Suez Kanalen, hvor skibet anløb for nordgående transit. De havde lastet stålplader i Japan til hhv. Tyrkiet og Georgien i Sortehavet. Mødte for første gang William T Andersen, en Bornholmer, (som jeg, en tidligere fisker) der var mønstret som styrmand, ved passage af Singapore. Efter udlosning i Georgien gik vi til ankers på Piraeus Red og afventede nærmere med hensyn til næste last. Vi gik derefter til Mersin i Tyrkiet, hvor vi lastede en projekt last til Lagos, Nigeria. Efter udlosning gik det nordpå afventende yderligere fra rederiet. Lige inden Las Palmas, hvor vi skulle ind for bunkring, modtog vi ordre om at gå til La Spezia i Italien, hvor vi skulle laste containere til Izmir, Tyrkiet. Ved ankomsten til Izmir d. 12.06.2002 afmønstrede jeg for ferie. 

D.19.09.2002 Påmønstrede i Halifax, Canada. Skibet var der for losning af containere lastet i Brazilien. Efter udlosning gik vi i ballast mod Rotterdam for ordre. På grund af vejrsituationen, og det faktum at skibet var i ballast, skulle der fintænkes for at få en nogenlunde tålelig passage. Jeg holdt derfor tæt og konstant forbindelse med Herb, der informerede mig om et kraftigt lavtryk mellem Azorene og Irland der ikke rigtigt var styr på, så han og jeg blev enige om, at det smarteste i vores situation nok var, at gå nord om England. På turen over, der under Herbs vinger, som sædvanlig gik uden problemer, havde vi forøvrigt følgeskab af Danica Brown, der også havde været i Canada for losning.
Da vi kom ind i Nordsøen, fik vi besked om at gå til Esbjerg, hvor de sidste af vore årlige syn skulle foretages, samtidig med, at der skulle trækkes stempler og modtages proviant og stores fra Wrist og rederiet.

Efter Esbjerg gik vi via Kielerkanalen til St.Petersborg,(det tidligere Leningrad) hvor vi lastede borerør, de såkaldte "liners" til Onne i Nigeria. Efter Nigeria var der bare et kort lille skift på 12 timer over til Malabo, Equatorial Guinea, hvor vi efter et længere ophold på reden, lastede kakaobønner til Antwerpen. Jeg rejste hjem på ferie d 20.12.2002. da vi på vej nordpå,anløb Las Palmas for bunkring.

End of Story.

Tilbage til siden med mine skibe