S.401 Jan Ulrik Nordfisk af Skagen

Rederiet Nordfisk fra Skagen. Skipperen hed Johnny ("Bob") Vogelius og var fra Skagen.

Jeg var der fra sommeren 1987 og til umiddelbart inden den blev solgt til ophugning i foråret 1988..

Vi fiskede efter lidt af hvert, lige fra hummere på Fladen Grund, rejer ud for Skagen, Flydetrawl efter sild sammen med et andet af rederiets skibe, og torsk i Østersøen om vinteren og foråret..

Under fiskeri i Østersøen fik vi et så stort et havari på hovedmotoren der var en Bukh & Wolff, at jeg i de 14 dage reperationen stod på, afløste ombord i Jens Chr. Nordfisk..

Dette var min sidste fiskekutter i denne omgang..

End of story..

Tilbage til siden med mine skibe