Vejr og vejrmeldinger i Nordatlanten.

 

South Bound II Coastal.

- Som mit bysbarn og gode bekendte, Fisker Thomas, sang om en gang i 80erne, kan det, at krydse Nordatlanten nord for 35 graders nordlig bredde, være en ret speciel, og ikke særlig sjov oplevelse.

- Hvis det så samtidig sker i vinterhalvåret, og ombord på en lille letlastet fartøj, en såkaldt coaster, kan fornøjelsen som regel ligge på et meget lille sted.

- På trods af, at man i dag rent teknisk, har muligheder for at modtage mere eller mindre præcise vejrmeldinger fra de mange forskellige stationer, der dækker området fra Ækvator til Grønland, vest for 15 graders vestlig længde, er det på grund af de specielle vejrforhold der gør sig gældende der, (de ret konstante øst og nordøstgående lavtryk med dertil hørende fronter), næsten umuligt at kommer over uden en hel del skrammer.

Dette har imidlertid de seneste år forandret sig til det bedre.

- Dette skal ikke forstås sådan, at vejret er blevet bedre. Jeg syntes tværtimod det er blevet værre inden for de sidste 8-10 år. Grunden til at det er blevet værre, er der mange og delte meninger om blandt de lærde og metrologer, men slutfacit for de fleste er, at det skyldes det der populært kaldes "Global Warming"..

- På grund af forskellige økonomiske/politiske interesser i den del af verden, der i henhold til videnskaben, er hovedskyldige i fænomet "Global Warming, ser det ikke ud til, at dette problem bliver løst lige med det samme, og man skal derfor ikke regne med at vejrforholdene i det omtalte område vil forandre sig i positiv retning, tværtimod.

- Forandringen og dermed forbedringen ligger derimod i, at man nu kan få skræddersyede vejrmeldinger :

- Jeg ved godt Danmarks Metrologiske Institut (D.M.I) i mange år, har haft en World Wide Weatherouting service, men den er, efter min meget personlige mening, ikke ret meget bevendt for den type skibe jeg omtalte i starten, nemlig den lille, og mange gange letlastede coaster, der forsøger at banke sig vestpå over Nordatlanten.

- Ved flere lejligheder har jeg talt med skippere der, når de er for vestgående, har brugt D.M.I. eller, for den sags skyld, andre firmaer der yder rute service, og det viser sig mange gange, at i begyndelsen af rejsen går det strygende.

- Skibene bliver bare sendt nord om de forskellige lavtryk, med let østlig og nordøstlig vind til følge, men ender til sidst oppe på så nordlige breddegrader, at de skal til at kæmpe med isbjerge i vandet, islag på skibene, og de må de fleste gange til sidst ned gennem de lavtryksområder de har forsøgt at undgå, ved at holde den nordlige kurs.

- Samtidig er den form for service selvfølgelig ikke gratis, og selvom jeg ikke som ansat, personligt skal betale hvad det koster, mener jeg ikke, at det er pengene værd.

"- Nej, Jeg holder mig til Herb på South Bound II .-"

- Det er en radioamatør og amatørmeterolog, der har fulgt vejrudviklingen i Nordatlanten de sidste mange år, og som i et par timer hver aften, giver råd og vejledning med hensyn til tryk, fronter, vind og vejr i Nordatlanten, til alle der måtte have brug for det..

"-Man kalder ham simpelthen bare op og spørger.-"

- Det drejer sig rent faktisk om den mand i verden, der efter min og mange andres mening, ved mest om vind og vejrudviklingen i Nordatlanten, og så er det sagt..

- Hvis du en aften mellem 2000 og 2200 Gmt, befinder dig ombord på et skib eller sejlbåd i Nordatlanten, og er udstyret med en nogenlunde god HF-sender/ modtager, samt taler og forstår engelsk bare nogenlunde, skal du bare stille ind på frekvensen 12.359 Khz, så vil du forstå hvad jeg mener.

- Jeg talte med Herb første gang for 6-7 år siden. Dengang opholdt han sig på Bermuda, men er siden flyttet til Canada, og han har indenfor de sidste par år fået opgraderet sit sendeudstyr, så han under normale forhold kan høres over hele Nordatlanten.

- Jeg har siden, så at sige, ikke bevæget mig ret meget udenfor den Engelske Kanal, uden først at have vekslet et par ord med ham.

- 80 til 90% af dem der "bruger" ham, er godtnok sejlsportsfolk, eller mennesker der af den ene eller anden grund har valgt at leve en stor del af deres liv på større eller mindre sejlbåde rundt omkring i Caribien og tilstødende farvande. ( Dem er der for øvrigt mange flere af end man rent umiddelbart skulle tro, deriblandt også en hel del danskere, men det er en helt anden historie).

- Disse mennesker tager sommetider den store tur, tværs over Nordatlanten, enten vestpå fra de Kanariske Øer mod Caribien, eller østpå fra Caribien via Bermuda og Azorerne til Europa, og så er det altså om at holde ørene stive, og være godt underrettet om vejrforholdene, ellers kan man meget let få sig nogle slemme overraskelser.

- Udover disse sejlere, er der inden for de sidste 4-5 år er der kommet flere og flere såkaldte professionelle og kommercielle søfolk og skibe til, og alles mening er, at fordelen ved at bruge Herb's råd og vejledning er uvurderlig.

- De fleste søfolk kender værdien af, at kunne give rederiets operatører et E.T.A. der kan holde. Det kan være vanskeligt, for ikke at sige umuligt, om bord på små coastere hvor vind og vejrforhold er af altafgørende betydning, men på de sidste mange rejser jeg har lavet tværs over "dammen", ombord på 3 eller 499'ere, enten i den ene eller anden retning, og på forskellige tider af året, har fejlen i vores E.T.A. været minimal, samtidig med at forholdene om bord har været om ikke behagelige, så i hvert fald tålelige..

- Dette mener jeg udelukkende har været muligt på grund af de mange gode råd og vejledninger jeg har modtaget fra :

VAX 498, SOUTH BOUND II COASTAL..

Hvis ikke I vil tage mit ord for det, så prøv og læs artiklen på denne adresse : Herb Story

 

 

Any Comments ?