S.39.. Gitte Bast af Skagen.. OVTZ

Skipper og ejer, Finn ("Bamse") Haugård Rasmussen fra Skagen..

Bygget på Rosslauer Schiffsverft men i 1969.. Den blev i 1974 forlænget med Ca 6 meter..

Hvm på ca 600 hk var en Østtysk type der hed Bukh & Wolff,

Her var jeg i vinteren og foråret 1986.. Fiskeriet var efter torsk i Østersøen..

Gitte Bast var som I kan læse ovenfor, en østtysk bygget fiskekutter, der i modsætning til de øvrige "østtyskere" blev forlænget i 1974. Den var derfor blevet så stor, at det var nødvendigt med en mand yderligere, udover skipperen, der skulle være i besiddelse af sønæringsbevis som fiskeskipper.  Da jeg havde sønæringsbevis som sætteskipper, - et bevis der dengang blev ligestillet med fiskeskipperbevis - skulle jeg derfor "lægge papirer til" og blev således betragtet som en slags styrmand, en stillingsbetegnelse der normalt ikke bruges inden for fiskeriet. Dette faktum var der een enkelt mand ombord, der ikke rigtigt kunne forliges med, så forholdet mellem ham og mig var endog meget køligt, (men det var jo også om vinteren jeg var der) og da han så ellers var en gammel, erfaren og stabil fisker, (der forøvrigt blev ombord på Gitte Bast indtil den senere blev solgt), og jeg for min del, bare så fiskeriet som et midlertidigt job, inden jeg ville tilbage til handelsflåden, skulle der jo træffes et valg, så. . . .

End of story..

 

Tilbage til siden med mine skibe