Artikel “sakset” fra Metal Søfarts WebSite

"Freedom" er guld for græsk reder

Men der var hverken frihed eller guld for de 16 søfolk om bord, som ITF-koordinator John Jacobsen, Metal Søfart skaffede halvanden million kroner i efterbetaling

Freedom er et dejligt ord og også et dejligt navn til et skib. Men det er et grotesk navn til et skib, der sejler med fattige søfolk fra Afrika og Balkan. Mennesker, der for at overleve sejler til en hyre, der kun var en tredjedel af den hyre de i henhold til overenskomsten med International Transportarbejder Føderation (ITF) var berettiget til.


Rutinebesøg.
Den græske reders udnyttelse af fattige mennesker blev afsløret, da Ms Freedom anløb Aarhus Havn med en ladning foderstoffer. Det græskejede skib sejlede under maltesisk bekvemmelighedsflag og havde overenskomst med ITF. ITF-koordinator John Jacobsen foretog et rutinemæssigt besøg og bad om at se hyreregnskabet.
– Der var både gevinst og hurtig afregning. ITF havde overenskomst med den græske reder, og det betød, at de menige søfolk skulle have mindst 1200 dollars om måneden, men deres hyre var ikke desto mindre langt under den internationale arbejderorganisation ILO’s mindstebetaling på 435 dollars. Rederen betalte således kun en tredjedel af, hvad han selv havde aftalt med ITF, fortæller John Jacobsen, der ikke fik problemer med at indkræve den manglende hyre.


Kaptajnen afregnede kontant.
– Slet ikke. Jeg regnede ud, at det samlede tilgodehavende for søfolkene var 160.377 dollars svarende til 1.427,355 kr. på det pågældende tidspunkt. Da jeg kom tilbage til skibet med kravet, afregnede kaptajnen omgående. Han havde givetvis haft kontakt med rederen og fået besked på at afslutte sagen omgående. Det viser jo bare, at den kategori af redere tager vores kontrolbesøg som en indkalkuleret risiko. Den økonomiske risiko er mindre end chancen for at tjene på at underbetale sin besætning, fortæller John Jacobsen.
Søfolkene fra Freedom fik deres penge, og fem af dem valgte at afmønstre og rejse hjem til ventende familier, hvor pengene ganske givet gør stor gavn.

25 nye overenskomster
John Jacobsen gik i år 2000 om bord i 58 skibe under bekvemmelighedsflag i danske havne. Han tegnede 25 nye overenskomster og rejste krav om efterbetaling i ni sager, der i alt indbragte 3.455,173 kr.

Any Comments ?