Artiklen er "rippet" fra Dansk Navigatørforening's website

 

1:1 ordningen er ikke luksus - den er nødvendig.. 

Navigatørerne arbejder, alt det de kan - og nogle gange mere til - når de er ude. Hvis de overhovedet skal nå at lade batterierne op, kræver det, at vi har 1:1 ordninger, siger sekretariatschef i Søfartens Ledere - Dansk Navigatø­forening, Fritz Ganzhorn. 
At dagens styrmænd, skibsofficerer og skibsførere er trætte har betydning for sikkerheden i sejladsen. Trætheden øger risikoen for menneskelige fejl, og påvirker arbejdsmiljøet i form af hurtig nedslidning.


Nødvendige regler
De nye hviletidsregler opfattes måske af mange som snærende bånd for en smidig skibsdrift her i starten med registrering af hviletid - men de er kommet i rette tid. 
For mange er det naturligt at arbejde meget, når man er ude - når man alligevel er der, for at tjene en god løn og ikke mindst fridage hjemme - eller fordi ens faglige stolthed kræver, at man er fremme til tiden. 
-Hviletidsreglerne har altid sat et maksimum. Men det nye er, at der er sat trumf på fra lovgivers side med krav om registrering og bøder for overtrædelser, forklarer Fritz Ganzhorn og tilføjer, at han er overbevist om, at vi skal være rigtig glade for, at de kom. 
Hovedoverenskomsten giver mulighed for at flytte timer mod at få dem tilbage senere osv. - der er endda også plads til at gå 6-6 vagt. 
Det har vi sagt ja til, fordi moderne skibsfart er et 24timers erhverv. Men vi er også gået med til det, fordi vi langt de fleste steder har fået 1:1 ordningerne på plads og udmønstringerne ned. 

Rederens ansvar
Med de nye hviletidsbestemmelser, der trådte i kraft 1. juli sidste år, blev det redernes ansvar at sørge for, at det rent faktisk er muligt at overholde hviletidsbestemmelserne ude om bord. 
-Det betyder, at rammerne og ressourcerne for at kunne blive på den rigtige side af reglerne, skal være til stede. Derfor er der også en pligt for skibsføreren til at gøre rederiet opmærksom på det, hvis det ikke er muligt at klare en opgave om bord, siger Fritz Ganzhorn. 
Og Søfartens Ledere har da også eksempler på, at en skibsfører har sagt "nej" til en opgave, fordi folkene var for trætte. 
-Vi har aldrig haft en sag, hvor en navigatør kom i miskredit, fordi han havde stoppet arbejdet, ventet i havn, ankret inden anløb eller sagt nej til en opgave for at overholde hviletidsbestemmelserne, fastslår Fritz Ganzhorn.

Ikke "pille" ved 1:1
-I Søfartens Ledere er vi bekymrede over, at fridøgnene er under stadigt pres. Det er vores indtryk, at det ligger i kortene, at der vil blive pillet ved 1:1 ordningen, i det omfang Hovedoverenskomsten laves om til individuelle aftaler. 
-Vi ser det i flere og flere individuelle kontrakter blandt skibsførere, men vil hellere arbejde for, at medlemmerne er mere hjemme. Vi hører ofte, at medlemmerne ikke ønsker, at udmønstringsperioderne skal være meget kortere. Ikke for at være længere ude - men fordi de har brug for at få en længere sammenhængende periode hjemme for at kunne restituere sig, siger Fritz Ganzhorn. 
Han peger samtidig på det faktum, at man fra Søfartens Ledere’s side også er påvirket af, at erhvervet skal kunne klare den internationale konkurrence. 
-Vi må erkende, at vi er dyrere end kineserne, men at gå på kompromis med fridagsordningerne af den grund vil være helt forkert, understreger Fritz Ganzhorn 
Fritz Ganzhorn mener, at rederne må være opmærksomme på, at hvis de vil have dygtige danske navigatører og skibsofficerer - og hvis de i fremtiden skal arbejde så meget, som det er tilfældet nu - kræver det simpelthen 1:1 ordninger og med tiden måske mere til.

 

 

Any Comments?