Artikel også “sakset” fra Metal Søfarts WebSite

 

Igennem papirjungle på vej til efterløn.

 

Indsend ansøgning om efterlønsbesvis så hurtigt som overhovedet muligt.

-" Der bliver talt om forenkling, men det er i stedet for en mindre papirjungle, man skal igennem, før man kommer ud på den anden side med sit efterlønsbevis eller sin efterløn i lommen-".
Sådan siger kasserer i Metal Søfart, Ove Larsen, om den papirgang, der skal gennemføres, når medlemmer med mulighed for at gå på efterløn nærmer sig de 60 år. Den er som følger:


A-kassen udsender i god tid før fødselsdagen en ansøgning om efterløn.

Foreløbig oversigt.
Afdelingen modtager ca. to måneder før et medlem fylder 60 år oplysninger om de danske pensioner, som medlemmet har. Disse oplysninger skal herefter overføres til en blanket, en såkaldt "foreløbig oversigt". Den sendes ud til medlemmet, der herefter skal afgive oplysning om, hvorvidt pågældende har andre pensioner end de oplyste. Blanketten skal herefter indsendes til afdelingen sammen med ansøgningen om efterlønsbevis eller overgang til efterløn.

Endelig oversigt.
Når medlemmet fylder 60 år, udfylder afdelingen en ny blanket, en såkaldt "Endelig oversigt" over pensioner. Den bliver herefter udsendt til medlemmet, der endnu en gang skal oplyse om, hvorvidt der er andre pensioner end de oplyste. Endvidere skal medlemmet oplyse om, hvorvidt der er indbetalt ekstraordinære indbetalinger på en eller flere af pensionerne. Blanketten skal herefter returneres til afdelingen, som så kan bede centralstationen om at udfærdige efterlønsbeviset eller bevilge overgang til efterløn.

Er ikke hjemme.
Problemet er ikke overvældende, når der er tale om medlemmer, der går direkte på efterløn. De er nemlig hjemme i Danmark på overgangstidspunktet. Det forholder sig imidlertid anderledes for folk, der skal have udstedt et efterlønsbevis. De er jo ofte væk hjemmefra i længere perioder, fordi de jo netop sejler stadigvæk. Her kan der opstå problemer, hvis medlemmer netop er taget af sted på job til søs, efter at de har indsendt ansøgning om efterlønsbevis. I sådanne tilfælde kan der nemt gå tre-fire måneder fra afdelingen har modtaget ansøgningen og til efterlønsbeviset er udstedt.
- Heldigvis er det dog sådan, at efterlønsbeviset gælder fra den dag afdelingen har modtaget ansøgningen, siger kasserer Ove Larsen og opfordrer medlemmerne til at indsende ansøgning om efterlønsbevis så hurtigt som muligt.

Kun et år med dagpenge.
Fra 1. januar 2001 blev dagpengeperioden afkortet med 13 uger. Det betyder, at de ledige fra årsskiftet kun vil have dagpengeret i 52 uger, før de overgår til den såkaldte aktivperiode på 156 uger, svarende til tre år.
Afkortningen indebærer, at der er nogle af de nuværende ledige, der kommer i aktivperioden tidligere, end de havde regnet med. De vil blive indkaldt til et møde på AF med henblik på at få udarbejdet en individuel handlingsplan.
Afdelingen har oplyst de pågældende medlemmer om deres rettigheder og pligter i aktivperioden, så de ikke er helt uforberedte på den situation, de står over for.

Any Comments ?