Artikel "rippet" fra Metal Søfarts WebSite

 

Efterlønnen i fare under udenlandsk flag

Man kan risikere at sejle efterlønnen væk om bord i et dansk skib med dansk reder, hvis skibet er registreret i et udenlandsk skibsregister

Efterlønnen kan komme i fare, hvis man tager hyre i udenlandske skibe, og derfor opfordrer Metal Søfart alle medlemmer, der overvejer at tage hyre i skibe med udenlandsk flag, om at tage kontakt til afdelingen og blive orienteret om, hvordan man står i forhold til efterlønnen.
Der er mange faldgruber. Det seneste eksempel, der kan bringe efterlønnen i fare, drejer sig om et medlem, der sejler på et dansk skib. Rederen er også bosat i Danmark, men skibet har norsk flag, fordi det er registreret i NIS, Norsk Internationalt Skibsregister.

Alt i orden, eller….
Alt skulle vel være i orden, når man sejler på et dansk skib for en dansk reder. Så skulle man jo umiddelbart gå ud fra, at man er forsikret efter danske regler og lever op til efterlønskravene. Men sådan er det ikke. Når skibet har norsk flag, sejler man nemlig ikke efter danske regler, men er omfattet af de norske regler, fortæller Metal Søfarts kasserer Ove Larsen.

Man skal selv henvende sig
Hvis en sømand sejler under NIS, betaler man jo ikke skat i Norge, og det er en forudsætning for at være forsikret i »Trygden«, som den norske arbejdsløshedsforsikring kaldes. Der kan imidlertid fås dispensation, hvis man selv henvender sig og anmoder om at blive optaget. Hvis man ikke sørger for at få denne dispensation og efterfølgende indbetaler til forsikringen, opfylder man ikke længere betingelserne for senere at kunne få efterløn.

Arbejdstimer medregnes ikke
Hvis sømanden bliver stående i en dansk a-kasse i den tro, at det er det rigtige, fordi han jo sejler om bord i et dansk skib og er ansat hos en dansk reder, kommer han i klemme. Efterlønnen vil reelt være sejlet væk, hvis pågældende ikke lige er opmærksom på de særlige krav, der stilles, når man sejler med udenlandsk flag i agterstavnen.
Ovennævnte problemstilling kan i princippet opstå i alle de tilfælde, hvor man sejler i et dansk skib, der er registreret i et andet EØS-land. EØS-landene består af EU-landene plus, Norge, Island og Liechtenstein.

Ingen efterløn fra tredjelande

Endnu være ser det ud, hvis man tager hyre i såkaldt tredjeland. Forsikringsperioder fra lande uden for EØS kan nemlig slet ikke medregnes i ancienniteten. Hvis man er forsikret i tredjeland, kan man ikke gå på efterløn i Danmark.
– Der er ingen grund til at sætte sin efterlønsret på spil. Det kan undgås ved, at man i alle tilfælde, hvor man overvejer at tage hyre på et skib med et andet flag end dansk agter, kontakter os og får råd og vejledning om, hvordan man skal forholde sig, siger Ove Larsen

Any Comments ?