Artikel “sakset” fra Metal Søfarts Website

 

Den absurde virkelighed blev dokumenteret af ITF-chef

David Cockroft rejste til Panama og erhvervede sig en falsk søfartsbog og et gyldigt sønæringsbevis som overstyrmand, selvom han aldrig har sejlet

Det kunne have været absurd teater, men ikke desto mindre var det den absurde virkelighed, der blev udstillet, da International Transportarbejder Føderation (ITF) tog usædvanlige midler i brug for at afsløre, hvor let det er at erhverve sig falske søfartspapirer.
Chefen for ITF rejste simpelthen til Panama og beviste med et enkelt iscenesat skuespil, at ITF har ret i sin påstand om, at alt er til salg i flagstater som Panama. David Cockroft kunne uden problemer gå ind på et af Panamaregistrets kontorer og købe sig et sønæringsbevis som overstyrmand for 4000 dollars.
Det er et billede på den absurde virkelighed. David Cockroft har aldrig selv sejlet, men ikke desto mindre blev han med et slag autoriseret til at sejle og navigere skibe og i sin nye status af overstyrmand også at agere stedfortræder for kaptajnen.

Når han kan købe, kan alle købe
– Når lederen af den organisation, der bekæmper bl.a. Panamaregistret, kan rejse ned og erhverve sig papirer helt uden problemer, kan alle gøre det. Dermed er det bevist, hvad jeg og mange andre har vidst og påpeget igennem mange år. Det er kun et spørgsmål om at have pengene, siger ITF-koordinator, John Jacobsen.

12.000 tilfælde på verdensplan
David Cockrofts afsløring stemmer nøje overens med en undersøgelse, som for nylig blev foretaget af Seafarers International Research. Den afslørede, at der på verdensplan havde været over 12.000 lignende tilfælde i de senere år.

Styrmand anede ikke hvor han var
– Det understreger også problemets omfang. Tænk engang, hvad det betyder for sikkerheden til søs, at vi har så mange ukvalificerede mennesker ude at sejle. Svindlen foregår på alle niveauer. Jeg har oplevet eksempler på, hvordan motormænd har købt falske certifikater som maskinmester. Jeg har oplevet en styrmand, der sejlede på et cypriotisk skib, som ikke vidste hvilken havn, han befandt sig i. Han var blevet fyret efter 18 dage om bord og ville have hjælp. Det kunne han jo ikke regne med at få, når han hverken var i stand til at læse et søkort eller afstikke en kurs, fortæller John Jacobsen.

Mangeårig kamp
ITF har kæmpet mod bekvemmelighedsflagstaterne i over 50 år og har siden begyndelsen af firserne påpeget, at der blev solgt falske certifikater i Panama. Der er imidlertid aldrig blevet gjort noget effektivt ved problemerne. De er snarere eskaleret i løbet af årene. David Cockroft siger, at det er på høje tid at få gjort op med den grådighedskultur og korruption, der præger FoC-landene.

Panama er verdens største flagstat
– Man kan god ind imellem blive deprimeret, når man kender til problemernes omfang. Det hjælper jo ikke ret meget, at en række ansvarlige søfartsnationer konstant arbejder på at forbedre uddannelsesniveauet og igennem internationale konventioner som STCW prøver at sikre, at søfolkene SKAL kunne leve op til bestemte uddannelseskrav for at kunne udmønstre i forskellige job, siger John Jacobsen videre om den utrolige historie fra Panama, der i søfartssammenhæng ikke er nogen lilleput. Tværtimod er den mellemamerikanske stat verdens største flagstat med omkring 6000 skibe indregistreret. Det svarer til omkring en femtedel af verdens samlede bruttotonnage.

26 ansatte blev suspenderet
– Men omvendt er David Cockrofts afsløring i Panama også med til at skabe optimisme og tro på, at det kan nytte noget. Afsløringen har bragt kolossal fokus på problemstillingen, og meget tyder på, at de panamanske myndigheder nu endelig gør noget alvorligt ved ved sagen. De har således suspenderet 26 ansatte i Panamaregistrets hovedkvarter, og det forventes, at mindst halvdelen af dem vil blive fyret. Så må man jo bare håbe på, at de mener det alvorligt og ikke bare reagerer, fordi de har følt sig nødsaget til det i kølvandet af David Cockrofts afsløring, siger John Jacobsen.

Any Comments ?