Artikel “sakset” fra Metal Søfarts WebSite

 

Afvis SiD-sømændene


"De er dygtige til at brokke sig over alt og alle uden selv at have noget seriøst bud på fremtiden for danske søfolk", siger 29-årig skibsmekaniker og gasmester i Mærsk 

"Jeg har selv været medlem hos SiD-sømændene, da jeg var udmønstret som ubefaren. Der var ligesom igen vej udenom, men fra samme øjeblik, jeg havde fået mit svendebrev, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle være medlem af de faglærtes forbund i Metal Søfart."   Nikolaj Kristensen er træt af SiD-sømændenes gentagne og usaglige angreb på Metal Søfart og tager bladet fra munden. 

Ævl og kævl
"Jeg har været yngste mand på en del skibe i de seneste 10 år. De ældre har ofte været medlem hos sømændene. De har brugt utrolig megen tid på ævl og kævl og ustandselig himlet op om, hvor dårlig Metal Søfart var. Problemet for dem er, at hverken dem selv eller deres organisation havde eller har noget at byde på, når det gælder. De har ingen visioner for fremtiden. De brokker sig og hænger sig fast i detaljer omkring tillæg uden at have noget bud på de overordnede linier " , siger Nicolaj Kristensen, der siden sin indmeldelse i Metal Søfart flere gange er blevet kontaktet og opfordret til at melde sig tilbage. 

Skønne spildte kræfter
"Det er imidlertid skønne spildte kræfter. Der er intet perspektiv i at stå i en forening, der ikke byder ind med noget som helst. Jeg kan godt huske deres holdning til etablering af skibsmekanikeruddannelsen. De var imod, selvom det var åbenbart, at der var brug for dygtige faglærte håndværkere. I dag står SiD-sømændene på nakken af hinanden for at organisere de selvsamme skibsmekanikere. Det er useriøst", siger Nicolaj og fortsætter: 

Også en investering i fremtiden
"Det kan da godt være, at man i en kortere periode kan score et par hundrede kroner ved at være på en anden overenskomst, men i en sådan situation er det vigtigt at stole på, at ens egen organisation vil arbejde på at rette op på eventuelle skævheder i forhandlingerne om de kommende overenskomster. Det er langt mere vigtigt at hæfte sig ved, hvad ens organisation gør for at sikre arbejdspladser til søs i fremtiden", siger Nicolaj og understreger, at et medlemskab af en faglig organisation for ham også er også en investering i fremtiden. 

Opbakning
"Jeg fulgte Metal Søfarts råd om at sørge for at få en god faglært uddannelse og derefter bygge efteruddannelseskurser på. Det har givet mig gode jobs til søs. I tilfælde af ledighed er jeg sikker på, at jeg kan få den hjælp til efteruddannelse, der er nødvendig for mig for at få et andet job til søs eller på land. Det er konstruktivt, og derfor skal man tænke sig om mere end en gang, før man lader sig lokke til overflytning. Det er pokkers vigtigt, at alle faglærte slutter op omkring den organisation, der i samarbejde med rederierne kan være med til at sikre danske arbejdspladser til søs i fremtiden", slutter Nicolaj Kristensen. 

 

Any Comments ?